Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Romania (RO) 16 100.0000%