Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Italy (IT) 8 100.0000%