Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Kazakhstan (KZ) 4 100.0000%