Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Turkey (TR) 732,265 100.0000%