Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Austria (AT) 4 100.0000%