Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Korea (Republic of) (KR) 1,443,840 100.0000%