Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Austria (AT) 16 100.0000%