Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Palestine, State of 347,904 100.0000%