Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Germany (DE) 16 100.0000%