Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Ireland (IE) 256 100.0000%