Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Tanzania, United Republic of (TZ) 157,696 100.0000%