Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Philippines (PH) 8 100.0000%