Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Ghana (GH) 8 100.0000%