Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Turkiye (TR) 8 100.0000%