Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Panama (PA) 8 100.0000%