Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Austria 4 100.0000%