Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Finland (FI) 4 100.0000%