Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Germany 8 100.0000%