Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
United Arab Emirates 16 100.0000%